Istraživanje o poreznom sustavu organizacija civilnoga društva

Organizator: Nacionalna zaklada
Sažetak:
U cijelosti prenosimo pripćenje Nacionalane zaklade:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada objavljuje rezultate istraživanja o poreznom sustavu organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj u usporedbi sa sustavom u EU

Hrvatska treba urediti status organizacija koje djeluju za opće dobro

(Zagreb, 25. ožujka 2010.) Uz financijsku potporu Nacionalne zaklade Institut za javne financije proveo je istraživanje: “Mogućnosti stvaranja poticajnog poreznog sustava za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva i organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici Hrvatskoj s usporednom analizom stanja u zemljama članicama Europske Unije.”

Cilj ovog istraživanja je dati analizu položaja organizacija civilnoga društva u poreznom sustavu RH te temeljem usporedne analize s EU, predložiti rješenja koja bi se mogla primijeniti u hrvatskom institucionalnom i normativnom okviru.

Preporuke istraživanja su sljedeće:

1. Bilo bi poželjno posebnim propisom urediti status OCD-a koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova. Sustavno uređenje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro (OOD) donijelo bi višestruke pozitivne učinke. Priznanja zajednice organizacijama koje se bave pitanjima od općeg značaja, omogućilo bi pravedniju i učinkovitiju raspodjelu sredstava što ih središnja vlast i lokalne vlasti odvajaju za djelovanje OCD-a, te bi ujedno povećalo odgovornost za raspolaganje javnim novcem.

2. Potrebno je jasno definirati kriterije za stjecanje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro iz kojega će proizlaziti prava na određene porezne pogodnosti. Pravni i institucionalni okvir treba biti uređen u istom zakonu, a radi ujednačavanja kriterija u dodjeli statusa organizacije koja djeluje za opće dobro (upravni) postupak za stjecanje statusa treba povjeriti jednom središnjem tijelu državne uprave.

3. Omogućivanjem poreznih i drugih pogodnosti organizacija koje djeluju za opće dobro postiže se dvojaka svrha. Potiče se i omogućuje djelovanje OOD-a, pri čemu se javna vlast na svim razinama odriče dijela poreznih prihoda. Istodobno, organizacija koje djeluju za opće dobro obavljaju javne poslove s područja kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i sl. koje bi inače trebala obavljati i financirati javna vlast.

4. Jedan od načina poticanja filantropije je i omogućavanje poreznim obveznicima usmjeravanja dijela svoje porezne obveze određenoj nevladinoj organizaciji koja djeluje za opće dobro, odnosno ima status OOD-a.

Za potrebe istraživanja napravljena je usporedna analiza položaja OCD-a i OOD-a u poreznim sustavima državama članicama Europske unije. Rezultati su prikazani u dva dijela. U prvom se nalazi prikaz poreznog položaja OOD-a u “starim” zemljama članicama Europske unije (EU-15), a u drugom porezni položaj OOD-a u “novim” članicama Europske unije (EU-12).

Cjeloviti tekst istraživanja: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/istrazivanje_porezni_sustav_ocd.pdf