Ozdravljenje kroz igru – OKI

OKI je projekt koji se provodi u KBC Sestre milosrdnice na odjelu pedijatrije, za svu djecu i mlade koji borave na odjelu. Glavna aktivnost projekta je pružanje psihosocijalne podrške djeci i mladima oboljelima od kroničnih nezaraznih bolesti.

Hospitalizacija djeteta je stresan događaj i za dijete i za obitelj. Dijete koje je hospitalizirano izdvojeno je iz svoje primarne sredine, iz obitelji i svakodnevne rutine. Odlazak i boravak u bolnici promjena je svakodnevnog načina života, a praćen je neizvjesnošću i neugodnim emocionalnim stanjima zbog bolesti, straha od medicinskih postupaka i ishoda liječenja. Djeca bolesnici, a i njihovi roditelji, u posebno su stresnom položaju.  Efekti hospitalizacije ne mogu se spriječiti, ali se mogu umanjiti.

 

Prema uzoru na europske modele i istraživanja, pokazalo se kako uključivanje hospitalizirane djece u zabavno-pedagoške sadržaje i igru tijekom njihovog boravka u bolnici znatno umanjuje efekte hospitalizacije. Igra ima značajnu ulogu u djetetovom razvoju i pomaže u samoregulaciji emocija. Ovim projektom nastoji se doprinijeti humanizaciji bolničkog liječenja gdje se teži individualnom pristupu svakom djetetu.

Organiziraju se radionice u kojima sudjeluju osposobljeni i educirani volonteri-pomagači (studenti fakulteta pomagačkih zanimanja: psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) te se omogućuje strukturirano provođenje djetetovog vremena u bolnici.

Godišnje evaluacijsko izvješće 2014. godina