Brošure SALTO

SALTO je objavio još dvije zanimljive brošure
koje možete besplatno skinuti sa njihove web stranice.

 • «No offence» («Bez prekršaja»)- o tome kako
  organizirati proejkte sa bivšim prestupnicima ili sa onima koji su još
  uvijek u zatvoru. www.salto-youth.net/NoOffence/
 • «Making waws» («Raditi valove») o kreiranju
  projekata koji rezultiraju večim učincima ondono to tome kao projekt
  učintii vidljivijim i kako bolje proširitit i koristiti razultate
  provedenog projekta.
  www.salto-youth.net/MakingWaves/

Popis i informacije o drugim SALTO brošurama
potražite na:

SALTO
Inclusion for ALL publication