Online izdanje PLANet magazina

Organizator: udruga
za kreativni razvoj Domaći

Sažetak:

PLANet magazin pokrenut je 1998. godine pod
imenom PLAN99 da bi 2000. promijenio ime u PLAN2000., a 2001. u PLANet magazin.

Prva 3 broja izašla su u ograničenoj nakladi
kao fanzin (fotokopirani) da bi se već od četvrtog broja PLANet počeo tiskati u
nakladi od 1000, a kasnije 2000 komada.
Od broja 17 PLAN.et magazin počinje izdavati udruga za kreativni razvoj Domaći.
Planet magazin izlazi na tromjesečnoj osnovi i prati teme koje se tiču života
mladih, njihovih interesa, medija, kulture te aktivizma mladih.

Online izdanje
PLANet magazina nalazi na adresi http://planetmagazin.net.
S obzirom da je stranica tek puštena u rad moguće su greške ili manji problemi.
Stara adresa http://planetmagazin.wordpress.com
i dalje je aktivna no u planu je gašenje te domene.

 
Više informacija potražite :
http://planetmagazin.net