Računalni program NGOffice

Organizator: Nacionalna zaklada

Sažetak:

Nacionalna zaklada kreirala je prvi računalni program za
učinkovitije poslovanje udruga radnoga naziva NGOffice. Svrha je računalnoga
programa pojednostaviti proces praćenja i dokumentiranja projektne dinamike
vezane uz troškove i odobrene financijske potpore.
Korištenje
NGOffice-a omogućuje kvalitetnije upravljanje i detaljnije praćenje aktivnosti
svake organizacije; djelotvorniji nadzor financija; jednostavno planiranje i
upravljanje svim aspektima proračuna; razvoj i predviđanja gotovinskog toka;
jednostavnije izvješćivanje na kraju polugodišnjeg ili godišnjeg razdoblja te
pojednostavljenje postupka revizije. Tim se računalnim programom omogućuje
stvaranje vlastitih baza podataka o volonterima i njihovim znanjima i
vještinama te članovima organizacije.
Nacionalna
zaklada prošli tjedan započela je testiranje funkcionalnosti računalnog
programa NGOffice. Planira se da će nakon sljedeća dva mjeseca testiranja
NGOffice-a, prvi računalni program za udruge započeti s općom primjenom.

Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade Cvjetane
Plavša-MatićNacionalna zaklada pokrenula je ovaj projekt kreiranja prvoga
računalnoga programa za udruge u Republici Hrvatskoj kako bi i u području
upravljanja financijama ojačala sposobnosti udruga u smjeru kako transparentnog
upravljanja javnim novcem tako i pripremi na zahtjevnije donatore koji će
uslijediti pristupanjem Europskoj uniji.

(PREUZETO IZ E-MAILA Nacionalne zaklade)