Brošura – Odnos tjelesnog i mentalnog zdravlja

U kratkoj brošuri, saznajte kako su povezani naše tjelesno i mentalno zdravlje te pronađite savjete o tome kako brinuti o sebi i svom zdravlju.

Odnos-mentalnog-i-tjelesnog-zdravlja

Brošura je nastala u sklopu trogodišnjeg programa “Savjetovalište Igra” čije se programske aktivnosti provode uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj brošure u isključivoj je odgovornosti udruge Igra i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Brošuru preuzmite na linku: http://udrugaigra.hr/wp-content/uploads/2023/11/Odnos-mentalnog-i-tjelesnog-zdravlja.pdf