Međunarodni dan dječjih prava

Međunarodni dan dječjih prava

Dana 20.11. obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava. Na ovaj dan 1959. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine je usvojena Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska od listopada 1991. godine.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u svijetu te je pravni akt koji ima snagu poput zakona, obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba, ali i pravo nadziranja primjene u onim državama koje su je prihvatile i ratificirale.  U Konvenciji o pravima djeteta se navode obveze odraslih u odnosu prema djetetu, ali i obveze brojnih društvenih činilaca koji su povezani sa zaštitom djece. Osim odraslih, dječja prava zagovaraju i štite sama djeca. Dječjim pravima se štite sve osobe koje su mlađe od 18 godina.

A koja su to prava djece koja se Konvencijom štite? Primjerice, osobna prava kao što su pravo na život, pravo na ime, identitet, nacionalnost i državljanstvo; prava vezana za odrastanje kao što su pravo na hranu, odjeću, sigurno mjesto za život, pravo na život sa svojim roditeljima, pravo djeteta bez obitelji na zaštitu, pravo na zdravstvenu zaštitu; prava na osobni rast i razvoj kao što su pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na slobodu izražavanja i na pristup obavijestima, pravo na privatnost, pravo na obrazovanje, igru i odmor; prava na posebnu zaštitukao što supravo na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, pravo djeteta u oružanim sukobima, pravo djeteta u sukobu sa zakonom, pravo na posebnu skrb i pomoć i još puno drugih prava koja su Konvencijom propisana.

Također, osim što je važno da djeca budu upoznata sa svojim pravima, to uključuje i odgovornost. Što uopće znači odgovornost? Rječnik definira odgovornost kao svjesno i valjano obavljanje dužnosti. Dužnost može biti prema sebi, ali i drugima ili nekom poslu. Postoji više vrsta odgovornosti, pa tako odgovornost koju imamo jedni prema drugima (npr. unutar obitelji, društvu i sl.) zovemo društvena odgovornost i kod djece se počinje razvijati između treće i četvrte godine.  Dok odgovornost prema vlastitom fizičkom, psihičkom i mentalnom zdravlju čine osobnu odgovornost (Juul, 2017). Primjerice, odgovornost za prepoznavanje i izražavanje vlastitih emocija, odgovornost za prepoznavanje vlastitih potreba, odgovornost za vlastito ponašanje prema sebi i drugima i sl. Prema Juulu (2017) kada se kod djece, tijekom odgoja, potiče razvoj osobne odgovornosti ona vrlo često paralelno razviju sklonost i prema društvenoj odgovornosti. S druge strane, kada isključivo potičemo kod djece svijest o društvenoj odgovornosti ona najčešće i postanu takva, a ponekad i preodgovorna s nedostatno razvijenom osobnom odgovornosti. O odgovornosti učimo od malena i to od nama bliskih i važnih osoba, najčešće roditelja. Između ostaloga, kako bi djeca odrasla u osjećajne, tolerantne i obazrive, važno je da ih odgajaju osobe koje znaju čuvati vlastiti integritet i koje poduzimaju ono što je potrebno kada osjete da djeca postaju preodgovorna prema drugima. Na taj način omogućavamo da djeca razviju zdravu samosvijest i odgovornost za sebe. Preuzimanjem odgovornosti za sebe postajemo i društveno odgovoran član društva i zajednice.

Zbog svega navedenog važno je od malih nogu učiti djecu kako prava i odgovornosti dolaze zajedno. Primjerice, djeca imaju pravo saznati različite stvari i dijeliti svoje mišljenje s drugima kroz priču ili pisanje, ali isto tako su odgovorni da to rade na način koji nije poništavajući ili isključujući za druge ljude. Dakle, svaka osoba treba imati prava i odgovornost, ali i biti svjesna da živi u zajednici s drugim ljudima koji imaju isto tako jednaka prava, ali i odgovornosti.

U koliko želite pročitati Konvenciju o pravima djeteta prilagođenoj djeci preporučamo vam web stranicu pravobraniteljice za djecu:  http://dijete.hr/konvencija-un-a-o-pravima-djeteta/

Preporučamo on-line publikaciju namijenjenu djeci Hrabrog telefona o Dječjim pravima i odgovornosti:

https://udruga.hrabritelefon.hr/wp-content/uploads/2018/11/BROSURA_DJE%C2%BCJA-PRAVA_final_tisak_v2.pdf

Izvori:

Jesper Juul (2017). Vaše kompetentno dijete. Naklada OceanMore d.o.o. Zagreb

www.dijete.hr

https://www.unicef.org/croatia/konvencija-o-pravima-djeteta
https://www.poliklinika-djeca.hr/za-djecu-i-mlade/konvencija-o-pravima-djeteta/

Tekst pripremila: Ivana Car Novak, mag.psych.